Kertészeti műszerek


A Hand Kft évek óta évek törekszik a magyarországi zöldség-gyümölcs forgalmazás minőségi fejlesztésére, a termelői és forgalmazói oldal közötti egyetértés megteremtésére. Hazai és nemzetközi kutatóhelyek szakmai tudásának bevonásával és az ágazati tapasztalataink összegezésével alakítottunk ki egy szolgáltatáscsomagot, melynek segítségével objektívvé tehető az áruátvétel folyamata. Kérjük tanulmányozza ismertetőnket és forduljon hozzánk bizalommal.

Objektív minőség vs. szubjektív minőség

Nemzetközi viszonylatban mind a kutatói bázis, mind az ipari bázis régóta alkalmazza a zöldség-gyümölcs minőségi állapotának meghatározására az objektív vizsgálati módszereket. Az ok, mely életre hívta ezeket a módszereket, egyszerű, kivenni a kereskedelemből a szubjektivitást és helyére objektív mérési eszközöket és módszereket helyezni, erősítve ezzel az üzleti kapcsolatokat és sztenderdizálva a minőséget.

E folyamatok központja Olaszország, ahol a posztharveszt feladatok fejlesztése kiemelkedő, és Európában egyedülálló. Gondolunk itt a Volcani Centerre, mely kutatóközpontként zöldségek-gyümölcsök eltarthatóságának fejlesztésében élenjár, vagy a Greefara, mely műszereket fejleszt és forgalmaz.

A mérési műszerek tehát adottak, melyeket a HAND Kft 2002 óta hazánkban egyetlen szereplőként forgalmaz a piacon.

Az Európai Unióba való belépése Magyarországnak, a termékek szabad kereskedelme és az ott tapasztalt hátránya hazánk piac résztvevőit lassan ráébreszti arra, hogy szükségük van egy olyan rendszerre, mellyel nyomonkövethetik terményeiket, objektíven, számszerűsítve tudják meghatározni a forgalmazott termékkörük minőségét. Ezen számszerűsítés első lépésben a már említette mérőműszerek validálását igényli és a „jó laboratóriumi gyakorlat kidolgozását” (GLP-Good Manufacturing Practice), tekintettel arra, hogy a gyakorlati alkalmazást csak sztenderdizált, pontosan megfogalmazott rendszerrel lehet biztosítani, mely egyben a minőségbiztosítását is jelenti a módszereknek. Az így létrejött rendszer mind a termelõi és forgalmazói, mind a felvásárlói oldal számára hasznos.

Mindkét oldalon hasonló törekvéseket ismertünk meg munkánk során, melyekből a hazai hipermarketláncoknál tapasztaltuk először, hogy anyacégük lassan rákényszeríti őket a zöldség-gyümölcs forgalmazás területén is, hogy a nemzetközi specifikációkat hazai viszonylatban adaptálva, fényképes, számszerűsített minőségi paraméterekkel ellátva építsék fel áruátvételi rendszerüket. Ezen mérőeszközök alkalmazása, s az így kialakítható jó mérési gyakorlat szakmai ismerete azonban itt is, mint ahogy a termelői oldalon, hiányt szenved. Ennek feloldására szeretnénk a segíteni leendő üzleti partnereinek egy olyan szolgáltatáscsomag átadásával, mellyel összehangolhatjuk a termelői-forgalmazói-vevői oldalt, növelve ezzel a résztvevők versenyképességét. 

Szolgáltatásaink a következőkből épülnek fel:

  • A kertészeti termények minőségi átvételéhez szükséges gyors mérési módszerek eszközbázisának biztosítása (technológia kiválasztása)
  • Minden egyes zöldség-gyümölcs fajtára vonatkozó, specifikációs anyagok, az elvárt minőségi indexek számszerű jellemzésével.
  • Az eszközök validálása és rendszerbe helyezése.
  • Oktatói és szaktanácsadói rendszer biztosítása. (a kifejlesztett minőségvizsgálati csomaghoz igazítottan kerül kidolgozásra)
Forgalmazott műszerek 

1. Állománymérők

A termény héjfeszessége, fényessége, valamint a hús szilárdsága jelzi azt a tulajdonság csoportot, amit a fogyasztó frissességnek nevez és észlel. A frisseség vizsgálata szemrevételezéssel, valamint állománymérő műszerek alkalmazásával jól mérhető tulajdonság.

2. Méret és tömeg meghatározás

Az áru méret szerinti homogenitása (egyöntetűsége) meghatározó az a zöldség-gyümölcs átvételnél. A minőségi osztályok is eszerint alakíthatóak ki. Átvételnél könnyen és jól mérhetők a beérkezett tétel méret és tömeg jellemezői az alábbi műszerekkel.

3. Refrakció

A cukor alkotja az oldható szárazanyag-tartalom legnagyobb részét, s ezért ezt az értéket gyakran csak cukortartalomnak nevezik. A refrakció egészen kis minta mennyiségből könnyen meghatározható, refraktométert alkalmazva, s így több kertészeti termény érettségi állapotára vonatkozóan is megbízható eredmény kapható. (pl. dinnye, alma, stb) értékét gyakran csak cukortartalomnak nevezik. Ezenkívül organikus tételében meg kell említeni. A refrakció egészen kis minta mennyiségből mérhető, refraktométert alkalmazva.